$apiData['content']['article']['title']

Fiske

Laksfiske i Verdalselva

Fra Verdalselva strekker to dalføre seg østover mot Sverige, Inndalen og Helgådalen. Begge stedene har hver sin elv, Inna og Helgåa. Disse møtes like ovenfor Vuku og danner selve Verdalselva. Verdalselva er en av landets beste lakseelver. Den laksførende delen er i dag hele 55 km. I 1990 ble Europas største laksetrapp åpnet i Granfossen. Fiskestrekningen er meget interessant med mange kulper og stryk, den er lett tilgjengelig og godt organisert for sportsfiske, og et eldorado for fluefiskere. De siste to sesongene har sett godt fiske i elva, og alle prognoser tyder på det samme i år.

Verdalselva.no finner du den informasjonen du trenger ang. regler, rapportering av fangst mm.

Fiskesesong varer fra fra 1. juni til 31. juli.

Stiklestad camping disponerer eget godt vald på ca 1500 meter.

Fjellvann

Det er ikke bare laksen som biter på kroken i Verdal. Innover fjellet på begge sider av dalføret finnes et mylder av mindre elver, tjern og fjellvatn med brukbar aure og røye. Det store Leksdalsvatnet er kjent som et usedvanlig godt fiskevatn hvor mange nordmenn og svensker treffes og hvor fisken biter villig. I februar foregår et livlig isfiske. Fiskeområdene ligger ca. 4-10 km fra campingplassen. Det fiskes mest røye, men aure finnes også. Gjennomsnittsstørrelsen ligger på 0,3-1 kg.

Priser

  • Døgnkort gjest/ikke gjest: 200/300,-
  • Ukeskort gjest/ikke gjest: 500/600,-
  • Sesongkort gjest/ikke gjest 2000/2500,-

Alle som fisker i lakseførende vassdrag må ha betalt fisketrygdavgift til staten, unntatt barn/ungdom under 18 år.
Desinfisering av fiskeutstyr foretas på campingplassen (kr 50,-)

inatur.no kan du kjøpe fiskekort som gjelder for flere vald i Verdalselva.

Priser Leksdalsvatnet

  • Fiskekort pr. døgn er kr. 25,-
  • Pr. uke kr. 75,-
  • Årskort kr. 150,-

Fiskekort kan kjøpes på campingplassen og leie av båt er mulig.

Velkommen til en spennende fiskesesong!